Web en peri­ode de proves

Actualment aquesta web encara està en fase de proves, bén aviat tornarem a tenir tots els nostres apartats en funcionament i actualitzats. La nova versió de la web permet que tots els monitors hi enviïn contingut, i fins i tot els pares i els nens! A partir d’ara procurarem mantenir-vos bén informats de tot el que passa a l’Esplai també des de la xarxa.