Projecte Educatiu del Centre

El Projecte Educatiu del Centre (PEC) és un document que fa operatiu l’ideari del centre en què es reflecteix la identitat de l’esplai. Així doncs, és el resultat d’un procés d’elaboració de caràcter global que expressa els plantejaments educatius generals del centre i proporciona un marc global a la institució educativa que permet l’actuació coordinada i eficaç de l’equip de monitors i monitores.

En resum: el PEC és el document que seguim a l’hora de funcionar com a esplai: ja que hi podem trobar des dels valors que treballem fins la manera que fem servir per organitzar-nos.

Podeu consultar el PEC de l’Esplai Xiroia en el següent enllaç: https://drive.google.com/file/d/1cAEcH0rP0U9U9BCnjGUknotTMvq2GDwv/view?usp=sharing