Recollida de joguines / Recogida de juguetes

AQUEST ANY XIROIA NO TE PUNT DE RECOLLIDA DE JOGUINES PER FALTA DE RECURSOS HUMANS. TOT I AIXÒ PODEU TROBAR ELS SEGÜENTS PUNTS AL BARRI:

ESTE AÑO XIROIA NO TIENE PUNTO DE RECOGIDA DE JUGUETES POR FALTA DE RECURSOS HUMANOS. PODEIS ENCONTRAR LOS SIGUIENTES PUNTOS EN EL BARRIO:

Bookmark the permalink.

Comments are closed