COLÒNIES: ja has dut tota la documentació?

És necessari portar aquets documents per tal que el vostre fill/a pugui venir de colònies:

  • Fotocòpia de la targeta sanitària
  • Fotocòpia del carnet d’identitat
  • Fotocòpia del carnet de vacunes
  • Autorització general de colònies*
  • Fitxa de dades de l’infant*
  • Autorització de medicació – en cas que sigui necessari-. És imprescindible per administrar QUALSEVOL medicament. Es pot dur el dia de SORTIDA de colònies.

*Document adjuntfitxa_inscripcio_activitat_4155_Colonies_Xiroienques_2016

Només podran venir de colònies els infants que tinguin TOTA LA DOCUMENTACIÓ. !

El dia de la sortida, també haureu de dur la targeta sanitària original. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed