Saps què és el grup de joves de Festucs?

El projecte de l’estiu és fruit d’un llarg camí d’aquest curs 2015-2016, és un projecte de l’Esplai Xiroia, on es busca la participació dels joves en activitats, l’organització, i la implicació en aquestes. Joves de 16-17-18 anys, acompanyats d’un equip de monitors/es, plantegen el seu projecte com a grup de joves.  Un dels plantejaments que s’observa com a projecte és que és que durant la seva post-adolescència i l’entrada a la joventud encara tenen camí per a ser monitors/es. Per això volem oferir una formació de pre-monitoratge, voluntariat, cohesió social, i associacionisme, adaptada al nostre centre. Un grup de joves, que de forma autònoma plantegen el seu any a l’esplai, que deixen de tenir monitors/es i tenen acompanyants.

26382bea11a9f9889d5f0fe4264211d0

Volem que sigui un espai participatiu de formació. Que sense desvincular-nos de l’esplai, participant en les activitats generals, puguem anar més enllà. Pugui ser un espai d’aprenentatge social i ambiental, a través d’activitats d’esplai, activitats amb altres entitats del barri, formacions i projecte (d’entre els quals, volem incloure el premonitoratge).

Els infants de l’esplai es van fent grans, i normalment quan són majors d’edat, per naturalesa, són monitors/es. Però considerem que hi cal algun tipus de formació prèvia en el món del monitoratge. Observant el nostre grup de joves, considerem que tenen molt per aprendre i molt per donar; i és per això que considerem important treballar els àmbits socials (a nivell de voluntariat, a nivell d’associació, a nivell de barri, entre altres); així com l’àmbit ambiental. Els dos àmbits formen part d’un projecte intern de l’esplai per tal de treballar l’autogestió, l’organització, l’assemblearisme, l’implicació… amb joves que seran futurs monitors/es o bé que participaran en altres ambients socials (o que ja hi participen).

Els Objectius generals són:

  •  Seguir formant-nos en diversos àmbits (ambiental, social, voluntariat, gènere, barri…)
  • Comprendre i reflexionar sobre què és “fer-se gran”.
  • Conèixer el funcionament intern de l’esplai, i ser partíceps en el procés de presa de decisions, en l’execució de les activitats de lleure i en la seva avaluació.
  • Crear un projecte comú i co-finançat.
  • La transformació del nostre entorn des de la pròpia acció i a partir del compromís i la responsabilitat.
  • Fomentar l’esperit crític i el compromís social entre els grups d’adolescents i joves de l’entitat.