La Enriqueta es porta una sorpresa

Enriqueta es porta una sorpresa.
En l’últim moment els guardians de la natura canvien el contracte de l’Enric Corporation per protegir el bosc i que així no construeixin hotels.