Aquest dissabte 25 ÚNIC DIA per dur els documents de les BEQUES DEL MCECC!

Recordeu que aquest dissabte 25 de maig ens heu de dur les documentacions per tal de sol·licitar les beques del MCECC. BEQUES MCECC – Si teniu una renda anual per membre de la família igual o inferior a 9.959,66 euros – i voleu demanar beca al MCECC, Fundació Pere Tarrés (Fundació a la que està adheda l’esplai) per les colònies d’estiu de l’esplai: HEU DE VENIR AQUEST PROPER DISSABTE 25 de MAIG a les 13:30h AMB ELS DOCUMENTS SEGÜENTS. TOTES LES FAMÍLIES HEU DE PORTAR: 1. Certificat de convivència emès pel districte/ajuntament del lloc de residència actualitzat. A MÉS, LES FAMÍLIES QUE FACIN DECLARACIÓ DE RENDA HAN DE DUR: Declaració de renda de cada membres de la unitat familiar major de 18 anys amb obtenció de rendiments econòmics: 1. La pàgina on consten els membres de la unitat familiar de la Declaració de la Renda 2. El full resum de rendiments i deduccions de la Declaració de la Renda 3. El document d’ingrés o devolució segellat per l’entitat bancària o la delegació d’Hisenda corresponent. EN CANVI, LES FAMÍLIES QUE NO FACIN LA DECLARACIÓ DE LA RENDA han de justificar els INGRESSOS DE TOTS els membres MAJORS de 18 anys amb els següents documents que corresponguin: En cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de la renda, és imprescindible presentar UN dels documents següents: a) Informe social d’un professional de l’atenció social primària o especialitzada on s’especifiqui la situació socioeconòmica. b) Còpia de la resolució com a beneficiari del PIRMI de la unitat familiar on viu el noi/a. c) Fotocòpia del full de salari o certificat d’ingressos de pensió de tots els membres de la unitat familiar en edat activitat (majors de 18 anys) En cas d’estar en situació d’atur o de no declarar ingressos, els membres de la unitat familiar en edat activitat hauran de presentar una fotocòpia del document acreditatiu (emès pel SOC) on es consigna si cobren prestació per desocupació o subsidi d’atur o no, com també la quantitat que perceben per aquests conceptes. En cas dels germans només cal presentar la documentació un cop. ÉS IMPRESCINDIBLE QUE ENS PORTEU ELS DOCUMENTS EL PROPER DISSABTE 25 PERQUÈ EN CAS CONTRARI NO PODREM SOL·LICITAR BECA PELS VOSTRES FILLS. Si teniu qualsevol dubte, envieu-nos un mail o truqueu-nos i intentarem resoldre-ho!

Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.


*